برگزاری گلگشت همکاران به مقصد آبشار حمید به مناسبت روز دختر


گلگشت همکاران   به مقصد آبشار حمید به مناسبت روز دختر (تابستان 1397) توضیحات : اداره تربیت بدنی و فوق برنامه گلگشت همکاران به مقصد آبشار حمید را در روز جمعه 97 /04/22برگزار نمود. در این اردو تعداد 40 نفر ثبت نام شدند که صبح روز جمعه ساعت 6 صبح 2 دستگاه مینی بوس از چهار راه 17 شهریور به آبشار حمید حرکت نمود. بعد از صرف صبحانه به مناسبت روز دختر مسابقه ورزشی طناب زنی برگزار گردید و مدت یک دقیقه زمان برای هر فرد گرفته می شد که تعداد طنابهای زده شده شمارش می گردید. در پایان هم به 10 نفر برتر جوایز ورزشی اهدا شد. تصاویر  

گلگشت همکاران  به مقصد آبشار حمید به مناسبت روز دختر (تابستان 1397)

توضیحات: اداره تربیت بدنی و فوق برنامه گلگشت همکاران به مقصد آبشار حمید را در روز جمعه 97/04/22برگزار نمود. در این اردو تعداد 40 نفر ثبت نام شدند که صبح روز جمعه ساعت 6 صبح 2 دستگاه مینی بوس از چهار راه 17 شهریور به آبشار حمید حرکت نمود. بعد از صرف صبحانه به مناسبت روز دختر مسابقه ورزشی طناب زنی برگزار گردید و مدت یک دقیقه زمان برای هر فرد گرفته می شد که تعداد طنابهای زده شده شمارش می گردید. در پایان هم به 10 نفر برتر جوایز ورزشی اهدا شد.

تصاویر