نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری گلگشت دانشجویان به مناسبت هفته تربیت بدنی به روستای توریستی اسفیدان

برگزاری گلگشت دانشجویان به مناسبت هفته تربیت بدنی به روستای توریستی اسفیدان


اداره تربیت بدنی و فوق برنامه گلگشت دانشجویان دختر به مقصد اسفیدان را در روز 5 شنبه  96/08/11 همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.در این اردو تعداد 83 نفر ثبت نام شدند که صبح روز 5 شنبه ساعت 6 صبح 5 دستگاه مینی بوس از خوابگاه دختران به اسفیدان حرکت نمود. بعد از صرف صبحانه دانشجویان به همراه سرپرستان راهی مسیر ابشار شدند در پایان هم مسابقه ورزشی طناب زنی برگزار گردید و مدت یک دقیقه زمان برای هر فرد گرفته می شد که تعداد طنابهای زده شده شمارش می گردید. در پایان هم به 10 نفر برتر جوایز ورزشی اهدا شد .

 

نتایج مسابقات طناب زنی

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

سارا رضایی

سولماز محمدی

عاطفه ابراهیمی

مقام چهارم

مقام پنجم

مقام ششم

فاطمه گرمکی

فرزانه عباسپور

اکرم جعفری

مقام هفتم

مقام هشتم

مقام نهم

مریم آذر خرداد

محدثه شادمان

زینب حصاری

مقام دهم

 

 

شقایق محمدی