برگزاری کلاس اوقات فراغت بسکتبال ویژه فرزندان پسر همکاران


اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه کلاس های اوقات فراغت بسکتبال ویژه فرزندان پسرهمکاران محترم را در روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 17-18.30 هر هفته به مربیگری جناب آقای سید حسین فروزمند در محل سالن دانش آموز واقع در خیابان 17 شهریور شمالی کوچه شقایق برگزار می نمایید.

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه کلاس های اوقات فراغت بسکتبال ویژه فرزندان پسرهمکاران محترم را در روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 17-18.30 هر هفته به مربیگری جناب آقای سید حسین فروزمند در محل سالن دانش آموز واقع در خیابان 17 شهریور شمالی کوچه شقایق برگزار می نمایید.