برگزاری کلاس آموزشی شنا ویژه فرزندان دختر همکاران


  اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه در نظر دارد،کلاسهای آموزشی شنا ویژه فرزندان دختر همکاران را در روزهای پنج شنبه ساعت 18:30-17 در محل استخر شهروند زیر نظر مربی سرکار خانم سمیه یزدانی برگزار نماید. شروع کلاس ها از مورخ 97/04/07 به مدت 10 جلسه می باشد.

 

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه در نظر دارد،کلاسهای آموزشی شنا ویژه فرزندان دختر همکاران را در روزهای پنج شنبه ساعت 18:30-17 در محل استخر شهروند زیر نظر مربی سرکار خانم سمیه یزدانی برگزار نماید. شروع کلاس ها از مورخ 97/04/07 به مدت 10 جلسه می باشد.