برگزاری مسابقه شاربولینگ فوتبالی همکاران خانم به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی


  مسابقات شاربولینگ فوتبالی پرسنل خانم دانشگاه به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی (زمستان 1396)   توضیحات : مسابقات شاربولینگ فوتبالی پرسنل خانم به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و حضور 10 نفر در تاریخ 17/11/96 در مجموعه ورزشی سالوک برگزار گردید. به هر ورزشکار 5 فرصت شوت داده شد که می بایست به سمت 10 بولینگ، شوت را انجام دهد و تعداد بولینگهای افتاده شده در هر شوت نوشته و در انتها مجموع امتیازات محاسبه گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد. جدول و نتایج مسابقات   مقامهای کسب شده 1. بهاره ضیغم جهانی 2. سیده لیلا دلقندی -   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان   کادر اجرایی کادر داوری سیده لیلا دلقندی مریم کمالی تصاویر مسابقات                            

 

مسابقات شاربولینگ فوتبالی پرسنل خانم دانشگاه به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی (زمستان 1396)

 

توضیحات: مسابقات شاربولینگ فوتبالی پرسنل خانم به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و حضور 10 نفر در تاریخ 17/11/96 در مجموعه ورزشی سالوک برگزار گردید. به هر ورزشکار 5 فرصت شوت داده شد که می بایست به سمت 10 بولینگ، شوت را انجام دهد و تعداد بولینگهای افتاده شده در هر شوت نوشته و در انتها مجموع امتیازات محاسبه گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

جدول و نتایج مسابقات

 

مقامهای کسب شده

1. بهاره ضیغم جهانی

2. سیده لیلا دلقندی

-

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

کادر اجرایی

کادر داوری

سیده لیلا دلقندی

مریم کمالی

تصاویر مسابقات