انتصاب دکتر میثاق حسینی کشتان به سرپرستی ریاست هیات ورزش‌های دانشگاهی خراسان شمالی از سوی دکتر محمد رضا دهخدا رییس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی


به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، در جلسه‌ای با حضور مدیران ۵ بخش مختلف آموزش عالی استان، ضمن قدردانی از دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی در زمان ریاست ۴ ساله ایشان در هیات ورزش‌های دانشگاهی استان، دکتر میثاق حسینی کشتان فعالیت خود را به عنوان سرپرست ریاست هیات ورزش‌های دانشگاهی خراسان شمالی آغاز نمودند.    
به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، در جلسه‌ای با حضور مدیران ۵ بخش مختلف آموزش عالی استان، ضمن قدردانی از دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی در زمان ریاست ۴ ساله ایشان در هیات ورزش‌های دانشگاهی استان، دکتر میثاق حسینی کشتان فعالیت خود را به عنوان سرپرست ریاست هیات ورزش‌های دانشگاهی خراسان شمالی آغاز نمودند.