آغاز به کار “مدرسه ورزش دوزبانه دانشگاه بجنورد”


به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، جلسه مدیریت اداره تربیت‌بدنی و فوق برنامه با دکتر عامری رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل، مهندس مشکات مسئول روابط عمومی دانشگاه و مهندس وحدانی مسئول مدیریت سبز و درآمدزایی دانشگاه، برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت آغاز به کار " مدرسه ورزش دوزبانه دانشگاه بجنورد " در مدیریت روابط عمومی دانشگاه برگزار شد و پیش بینی ها و تمهیدات لازم جهت راه اندازی مدرسه ورزش دوزبانه دانشگاه بجنورد صورت گرفت.        

به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، جلسه مدیریت اداره تربیت‌بدنی و فوق برنامه با دکتر عامری رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل، مهندس مشکات مسئول روابط عمومی دانشگاه و مهندس وحدانی مسئول مدیریت سبز و درآمدزایی دانشگاه، برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت آغاز به کار "مدرسه ورزش دوزبانه دانشگاه بجنورد" در مدیریت روابط عمومی دانشگاه برگزار شد و پیش بینی ها و تمهیدات لازم جهت راه اندازی مدرسه ورزش دوزبانه دانشگاه بجنورد صورت گرفت.