نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی

اعضای شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در دانشگاه/مجتمع/موسسه آموزش عالی

سمت در شورا

1

دکتر محمدرضا قربانی

معاون دانشجویی دانشگاه بجنورد

رئیس شورا

2

دکتر محسن رستمیان دلاور

مدیر امور دانشجویی دانشگاه بجنورد

دبیر شورا

3

دکتر رمضانعلی نادری مایوان

معاون دانشجویی دانشگاه کوثر

عضو شورا

4

دکتر علی گلیانی

رئیس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی اشراق

عضو شورا

5

دکتر قربانعلی رسام

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی کشاورزی شیروان

عضو شورا

6

دکتر ابوالفضل قدیری مقدم

رئیس مؤسسه آمورش عالی غیردولتی حکیمان

عضو شورا

7

پروین همت افزا

رئیس آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه انقلاب اسلامی

عضو شورا

8

سعادت علی جلال دوست

رئیس اداره حراست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان

عضو شورا

9

امیرمحمد حسین نیا

رئیس اداره حراست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی اشراق

عضو شورا

10

محسن محتشمی کیا

رئیس اداره حراست دانشگاه بجنورد

عضو شورا

11

معصومه جعفری

رئیس اداره حراست آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه انقلاب اسلامی

عضو شورا

12

لیلا شعبانی

رئیس اداره حراست دانشگاه کوثر

عضو شورا