اطلاعیه پرداخت اجاره بهای سرای پسران و دختران پردیس برای اسکان در نیمسال دوم 99-98


  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی پسران و دختران پردیس می رساند، دانشجویانی که متقاضی اسکان در نیمسال دوم 99-98 بوده و با درخواست آنها موافقت شده به پورتال خود در صندوق رفاه به نشانیwww.bp.swf.ir  مراجعه و نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نمایند. مهلت پرداخت تا تاریخ 11 بهمن ماه 1398بوده و تمدید نمی گردد. * عدم پرداخت تا تاریخ فوق به منزله انصراف از اسکان تلقی گردیده و دیگر دانشجویان متقاضی جایگزین می شوند. * عدم وجود فیش در سامانه به منزله عدم ثبت نام و یا عدم موافقت با اسکان می باشد. * شروع فعالیت سرا در نیمسال دوم از روز جمعه 18 بهمن ماه 1398 می باشد.  
 
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی پسران و دختران پردیس می رساند، دانشجویانی که متقاضی اسکان در نیمسال دوم 99-98 بوده و با درخواست آنها موافقت شده به پورتال خود در صندوق رفاه به نشانیwww.bp.swf.ir  مراجعه و نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نمایند. مهلت پرداخت تا تاریخ 11 بهمن ماه 1398بوده و تمدید نمی گردد.
* عدم پرداخت تا تاریخ فوق به منزله انصراف از اسکان تلقی گردیده و دیگر دانشجویان متقاضی جایگزین می شوند.
* عدم وجود فیش در سامانه به منزله عدم ثبت نام و یا عدم موافقت با اسکان می باشد.
* شروع فعالیت سرا در نیمسال دوم از روز جمعه 18 بهمن ماه 1398 می باشد.