اطلاعیه مهم سرویس های رفت آمد دانشجویان


قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه بجنورد   با نامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به سازمان حمل بار و مسافر شهرداری (اتوبوسرانی) و همچنین مصوبه جلسه فرمانداری مورخ ۱۰ شهریور ۹۸ با حضور فرماندار محترم، مقرر شد خط عمومی زیر از تاریخ ۱۶ شهریور ۹۸ فعالیت کند. لازم به ذکر است که ۱. شروع سرویس‌دهی از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ شب و سرفاصله هر ۱۲ دقیقه خواهد بود. ۲. با این شیوه سرویس‌دهی، تعداد سرویسهای رفت و برگشتی به دانشگاه ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت. ۳. دانشجویان محترم با توجه به مسیر و زمان‌بندی اعلام‌شده طوری برنامه‌ریزی کنند که در طول روز به موقع سر کلاسهای درس حاضر شوند.  
قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه بجنورد
 
با نامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به سازمان حمل بار و مسافر شهرداری (اتوبوسرانی) و همچنین مصوبه جلسه فرمانداری مورخ ۱۰ شهریور ۹۸ با حضور فرماندار محترم، مقرر شد خط عمومی زیر از تاریخ ۱۶ شهریور ۹۸ فعالیت کند.
لازم به ذکر است که
۱. شروع سرویس‌دهی از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ شب و سرفاصله هر ۱۲ دقیقه خواهد بود.
۲. با این شیوه سرویس‌دهی، تعداد سرویسهای رفت و برگشتی به دانشگاه ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.
۳. دانشجویان محترم با توجه به مسیر و زمان‌بندی اعلام‌شده طوری برنامه‌ریزی کنند که در طول روز به موقع سر کلاسهای درس حاضر شوند.