اطلاعیه مهم در خصوص عزیمت دانشجویان به تفرجگاه‌ها، مناطق تفریحی و روستاهای گردشگری


دانشجویان گرامی: با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و عزیمت به تفرجگاه‌ها، مناطق تفریحی و روستاهای گردشگری توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:   1- حضور در برنامه های مختلط ممنوع بوده و با توجه به این که در سال های گذشته عدم رعایت موارد قانونی و شرعی در این برنامه ها، مشکلاتی را برای تعدادی از دانشجویان در مراجع قضایی، انتظامی و شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه به وجود آورده است، لازم است از شرکت در این برنامه‌ها پرهیز شود.   2- با توجه به شرایط ناپایدار جوی و احتمال وقوع سیل، طوفان و غیره از حضور در مناطق در معرض خطر به خصوص حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری نمایید.   3- اطلاع والدین، دوستان و سرپرستان سراهای دانشجویی از مقصد سفر شما در صورت بروز مشکل راه گشا خواهد بود.   4- به اطلاعیه های سازمان هواشناسی و ستاد مدیریت بحران که از رسانه های جمعی و به خصوص صداوسیما پخش می شود توجه نمایید.   شماره تلفن برای تماس های اضطراری:  09158046481
دانشجویان گرامی:
با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و عزیمت به تفرجگاه‌ها، مناطق تفریحی و روستاهای گردشگری توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
 
1- حضور در برنامه های مختلط ممنوع بوده و با توجه به این که در سال های گذشته عدم رعایت موارد قانونی و شرعی در این برنامه ها، مشکلاتی را برای تعدادی از دانشجویان در مراجع قضایی، انتظامی و شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه به وجود آورده است، لازم است از شرکت در این برنامه‌ها پرهیز شود.
 
2- با توجه به شرایط ناپایدار جوی و احتمال وقوع سیل، طوفان و غیره از حضور در مناطق در معرض خطر به خصوص حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری نمایید.
 
3- اطلاع والدین، دوستان و سرپرستان سراهای دانشجویی از مقصد سفر شما در صورت بروز مشکل راه گشا خواهد بود.
 
4- به اطلاعیه های سازمان هواشناسی و ستاد مدیریت بحران که از رسانه های جمعی و به خصوص صداوسیما پخش می شود توجه نمایید.
 
شماره تلفن برای تماس های اضطراری:  09158046481