اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص زمان واریز اجاره بها و بازگشایی سراهای دانشجویی داخل پردیس دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98


اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص زمان واریز اجاره بها و بازگشایی سراهای دانشجویی داخل پردیس دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 1- زمان واریز اجاره بها سرای پردیس پسران و دختران در پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس  www.bp.swf.ir   از روز سه شنبه 17 بهمن ماه شروع و در روز یک شنبه 21 بهمن ماه به پایان می رسد. فیش واریزی برای دانشجویان در اولویت اسکان فعال شده است و عدم وجود فیش به معنای عدم تخصیص سرا می باشد. اسامی دانشجویانی که اجاره بها خود را واریز کنند به سرپرستی ارسال و از ورود دانشجویانی که اجاره خود را واریز نکرده اند ممانعت به عمل می آید. 2- با توجه به اینکه عدم واریز اجاره بها در موعد مقرر به معنای عدم نیاز به سرا تلقی می گردد، پس از مهلت داده شده، دیگر دانشجویان متقاضی جایگزین خواهند شد. 3- مبلغ اجاره بهای نیمسال دوم 1910780 ریال می باشد. (توصیه می شود جهت پرداخت اینترنتی اجاره بها از مرورگر موزیلا و درگاه بانک ملت استفاده شود) 4- پرداخت اجاره بهای سرای دخترانه دکتر امید (مصلی نژاد) بصورت واریز فیش نقدی به مبلغ 3800000 ریال بوده و دانشجویانی که تاکنون موفق به واریز اجاره بها نشده اند باید وجه خود را واریز و در هنگام مراجعه فیش را تحویل سرپرست سرا دهند. 5- زمان بازگشایی سراهای دانشجویی پردیس و دکتر امید از روز شنبه 20 بهمن ماه ساعت 8 صبح می باشد. 4- با توجه به مشکلاتی که در سنوات گذشته در خصوص واریز اجاره بهای اینترنتی در پرتال دانشجویی صندوق رفاه وجود داشته، به دانشجویان اکیدا توصیه می شود به مبلغ فیش صادره دقت و از واریز چند باره فیش تا حصول اطمینان از وضعیت واریز قبلی خودداری کنند.
اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص زمان واریز اجاره بها و بازگشایی سراهای دانشجویی داخل پردیس دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98
1- زمان واریز اجاره بها سرای پردیس پسران و دختران در پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس  www.bp.swf.ir  از روز سه شنبه 17 بهمن ماه شروع و در روز یک شنبه 21 بهمن ماه به پایان می رسد. فیش واریزی برای دانشجویان در اولویت اسکان فعال شده است و عدم وجود فیش به معنای عدم تخصیص سرا می باشد. اسامی دانشجویانی که اجاره بها خود را واریز کنند به سرپرستی ارسال و از ورود دانشجویانی که اجاره خود را واریز نکرده اند ممانعت به عمل می آید.
2- با توجه به اینکه عدم واریز اجاره بها در موعد مقرر به معنای عدم نیاز به سرا تلقی می گردد، پس از مهلت داده شده، دیگر دانشجویان متقاضی جایگزین خواهند شد.
3- مبلغ اجاره بهای نیمسال دوم 1910780 ریال می باشد. (توصیه می شود جهت پرداخت اینترنتی اجاره بها از مرورگر موزیلا و درگاه بانک ملت استفاده شود)
4- پرداخت اجاره بهای سرای دخترانه دکتر امید (مصلی نژاد) بصورت واریز فیش نقدی به مبلغ 3800000 ریال بوده و دانشجویانی که تاکنون موفق به واریز اجاره بها نشده اند باید وجه خود را واریز و در هنگام مراجعه فیش را تحویل سرپرست سرا دهند.
5- زمان بازگشایی سراهای دانشجویی پردیس و دکتر امید از روز شنبه 20 بهمن ماه ساعت 8 صبح می باشد.
4- با توجه به مشکلاتی که در سنوات گذشته در خصوص واریز اجاره بهای اینترنتی در پرتال دانشجویی صندوق رفاه وجود داشته، به دانشجویان اکیدا توصیه می شود به مبلغ فیش صادره دقت و از واریز چند باره فیش تا حصول اطمینان از وضعیت واریز قبلی خودداری کنند.