اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص دانشجویان نخبه و دارای شرایط خاص برای سکونت در سراهای دانشجویی در نیمسال اول 99-98


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به استناد ماده 4 آئین‌نامۀ اجرایی سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد، اولویت هایی برای دانشجویان نخبه و دارای شرایط خاص در نظر گرفته شده است لذا دانشجویانی که حائز شرایط ذکر شده می باشند، حداکثر تا 5 تیرماه فرصت دارند تا با مراجعه به واحدهای مربوطه و ارایه مستندات، به مدیریت امور دانشجویی معرفی گردند.   1-    دانشجویان نخبه علمی به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.   2-    دانشجویان نخبه فرهنگی (ادبی، هنری و قرانی) به مدیریت امور فرهنگی مراجعه کنند.   3-    دانشجویان نخبه ورزشی به اداره تربیت بدنی مراجعه کنند.   4-    دانشجویان خانواده معظم شهدا و جانبازان به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.   5-    دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با مراجعه به ادارات  شهر محل سکونت خود گواهی مربوطه را دریافت کنند. در گواهی صادره قید تحت پوشش بودن خود دانشجو با درج کد مددجویی الزامی است. گواهی های مربوطه باید حداکثر تا 5 تیرماه به دبیرخانه دانشگاه ارسال گردد. به علت تکمیل ظرفیت سراهای دانشجویی به نامه های ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نمی شود.        ماده 4 آئین‌نامۀ اجرایی سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد در خصوص اولویت‌های واگذاری:       در صورت وجود امکانات، دانشجوی واجد حداقل یکی از شرایط زیر به ترتیب در اولویت اسکان در سرا قرار می‌گیرد:   ·         دانشجوی نخبه و یا دارای مقام‌های برتر ملی و بین‌المللی در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و آزمون‌های سراسری بر اساس تعریف آئین‌نامه‌های مصوب بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت رئیسه دانشگاه   تبصره ۱: طبق بند 3 مصوبه جلسه شماره 247 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه مورخ 97/02/25 تعریف دانشجوی نخبه علمی برای اولویت اسکان در سراهای دانشجویی به شرح زیر است:   الف) دانشجویانی که در بدو ورود به دانشگاه مشمول دریافت مشوق‏های ویژه رتبه‏های برتر آزمون سراسری مصوب شورای دانشگاه می‏گردند.   ب) دانشجویانی که در طول تحصیل مشمول دریافت جوایز بنیاد ملی نخبگان می‏گردند و از سوی بنیاد یاد شده به دانشگاه معرفی می‏شوند.   تبصره ۲: طبق بند ۱ مصوبه جلسه شماره 107 شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مورخ 97/02/05 تعریف دانشجوی نخبه فرهنگی برای اولویت اسکان در سراهای دانشجویی به شرح زیر است:   الف) قبل از ورود به دانشگاه: رتبه های اول تا سوم مسابقات کشوری و منطقه ای در بخش های ادبی، هنری و قرآنی   ب) در دوران تحصیل در دانشگاه: رتبه های اول تا سوم جشنواره های ادبی، هنری و قرآنی در سطح ملی و رتبه اول جشنواره های فوق در سطح منطقه ای   پ) رتبه های اول تا سوم جشنواره ملی حرکت و جشنواره ملی رویش (با توجه به اینکه در جشنواره های ذکر شده یک کانون یا انجمن حایز رتبه می شوند)   تبصره ۳: طبق بند ۸ مصوبه ‎جلسه شماره ۲۸ شورای ورزش دانشگاه مورخ97/2/11 تعریف دانشجوی نخبه ورزشی برای اولویت اسکان در سراهای دانشجویی به شرح زیر است:   الف) ورزشکار نخبه سطح 1: 1. مدال المپیک 2. مدال بازی های آسیایی 3. مدال دانشجویان جهان   ب) ورزشکار نخبه سطح 2: 1. مدال جهانی در همه رده ها 2. مدال آسیایی در همه رده ها 3. مدال ارتش های جهان   پ) ورزشکار نخبه سطح 3: مدال طلا المپیاد دانشجویی   * دانشجوی تحت پوشش سازمانهای حمایتی؛ نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (خود دانشجو تحت پوشش باشد)   * دانشجوی خانواده معظم شهدا و جانبازان (طبق مصوبه ستاد شاهد دانشگاه و انتخاب امور دانشجویان شاهد و ایثارگر)  
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به استناد ماده 4 آئین‌نامۀ اجرایی سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد، اولویت هایی برای دانشجویان نخبه و دارای شرایط خاص در نظر گرفته شده است لذا دانشجویانی که حائز شرایط ذکر شده می باشند، حداکثر تا 5 تیرماه فرصت دارند تا با مراجعه به واحدهای مربوطه و ارایه مستندات، به مدیریت امور دانشجویی معرفی گردند.
 
1-    دانشجویان نخبه علمی به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
 
2-    دانشجویان نخبه فرهنگی (ادبی، هنری و قرانی) به مدیریت امور فرهنگی مراجعه کنند.
 
3-    دانشجویان نخبه ورزشی به اداره تربیت بدنی مراجعه کنند.
 
4-    دانشجویان خانواده معظم شهدا و جانبازان به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.
 
5-    دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با مراجعه به ادارات  شهر محل سکونت خود گواهی مربوطه را دریافت کنند. در گواهی صادره قید تحت پوشش بودن خود دانشجو با درج کد مددجویی الزامی است. گواهی های مربوطه باید حداکثر تا 5 تیرماه به دبیرخانه دانشگاه ارسال گردد. به علت تکمیل ظرفیت سراهای دانشجویی به نامه های ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نمی شود.
 
 
 
 ماده 4 آئین‌نامۀ اجرایی سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد در خصوص اولویت‌های واگذاری:
 
 
 
در صورت وجود امکانات، دانشجوی واجد حداقل یکی از شرایط زیر به ترتیب در اولویت اسکان در سرا قرار می‌گیرد:
 
·         دانشجوی نخبه و یا دارای مقام‌های برتر ملی و بین‌المللی در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و آزمون‌های سراسری بر اساس تعریف آئین‌نامه‌های مصوب بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت رئیسه دانشگاه
 
تبصره ۱: طبق بند 3 مصوبه جلسه شماره 247 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه مورخ 97/02/25 تعریف دانشجوی نخبه علمی برای اولویت اسکان در سراهای دانشجویی به شرح زیر است:
 
الف) دانشجویانی که در بدو ورود به دانشگاه مشمول دریافت مشوق‏های ویژه رتبه‏های برتر آزمون سراسری مصوب شورای دانشگاه می‏گردند.
 
ب) دانشجویانی که در طول تحصیل مشمول دریافت جوایز بنیاد ملی نخبگان می‏گردند و از سوی بنیاد یاد شده به دانشگاه معرفی می‏شوند.
 
تبصره ۲: طبق بند ۱ مصوبه جلسه شماره 107 شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مورخ 97/02/05 تعریف دانشجوی نخبه فرهنگی برای اولویت اسکان در سراهای دانشجویی به شرح زیر است:
 
الف) قبل از ورود به دانشگاه: رتبه های اول تا سوم مسابقات کشوری و منطقه ای در بخش های ادبی، هنری و قرآنی
 
ب) در دوران تحصیل در دانشگاه: رتبه های اول تا سوم جشنواره های ادبی، هنری و قرآنی در سطح ملی و رتبه اول جشنواره های فوق در سطح منطقه ای
 
پ) رتبه های اول تا سوم جشنواره ملی حرکت و جشنواره ملی رویش (با توجه به اینکه در جشنواره های ذکر شده یک کانون یا انجمن حایز رتبه می شوند)
 
تبصره ۳: طبق بند ۸ مصوبه ‎جلسه شماره ۲۸ شورای ورزش دانشگاه مورخ97/2/11 تعریف دانشجوی نخبه ورزشی برای اولویت اسکان در سراهای دانشجویی به شرح زیر است:
 
الف) ورزشکار نخبه سطح 1: 1. مدال المپیک 2. مدال بازی های آسیایی 3. مدال دانشجویان جهان
 
ب) ورزشکار نخبه سطح 2: 1. مدال جهانی در همه رده ها 2. مدال آسیایی در همه رده ها 3. مدال ارتش های جهان
 
پ) ورزشکار نخبه سطح 3: مدال طلا المپیاد دانشجویی
 
* دانشجوی تحت پوشش سازمانهای حمایتی؛ نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (خود دانشجو تحت پوشش باشد)
 
* دانشجوی خانواده معظم شهدا و جانبازان (طبق مصوبه ستاد شاهد دانشگاه و انتخاب امور دانشجویان شاهد و ایثارگر)