اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399   به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به ابلاغ بخش نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان شروع ثبت نام وام ها در پورتال دانشجویی صندوق رفاه  www.bp.swf.ir  از تاریخ 1399/07/30 می باشد. همچنین تغییراتی در تعاریف وام ها و رویدادهای مورد نظر، مبالغ و تنظیم سند تعهد محضری به وجود آمده که خلاصه آن از این قرار است: 1- در صورت ابلاغ اعتبار کافی مبالغ وام تحصیلی با توجه به مقطع تحصیلی دانشجو از یک میلیون و پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان متغییر است. 2- برای دریافت وام ضروری سقف تعیین شده و برای مقاطع کارشناسی و دکتری تخصصی 8 میلیون تومان و برای کارشناسی ارشد 6 میلیون تومان خواهد بود. 3- رویدادهای وام ضروری تغییر کرده و مواردی از جمله رویدادهای موارد خاص (تولد فرزند - فوت پدر، مادر،همسر یا فرزند دانشجو - دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات - مورد ابتلا به بیماریهای خاص و پر هزینه دانشجو یا اعضای تحت تکفل) حداکثر تا ٩ ماه پس از وقوع رویداد، حوادث و بلایای طبیعی حداکثر تا ٩ ماه پس از حادثه، دانشجویان توانخواه حداکثر تا ٩ ماه پس از صدور تاییدیه نهاد حمایتی، مورد دانشجویان برتر حداکثر تا ٦ ماه پس از دریافت مدرک مربوطه، دانشجویان قهرمان ورزشی حداکثر تا ٦ ماه پس از دریافت مدرک قهرمانی  و رویداد ازدواج حداکثر تا ١٨ ماه پس از تاریخ عقد به آن اضافه و رویدادهایی مثل خرید وسایل کمک آموزشی، عینک طبی و خرید کتب تخصصی مقاطع تحصیلات تکمیلی از آن حذف شده است. توجه : کلیه ی رویدادهای وام ضروری و تاریخهای فوق باید مربوط به دوران دانشجویی  در مقطع فعلی دانشجو باشد. 4- برای تشکیل پرونده جدید که نیاز به سند تعهد محضری دارد فرم جدیدی طراحی شده که در بخش مدیریت امور دانشجویی ( فرم ها) قرار گرفته است. (تنظیم سند با متن قبلی از مهرماه سال جاری نامعتبر است.دانشجویانی که قبلاً تشکیل پرونده داده و سند تعهد دارند نیاز به تنظیم مجدد آن ندارند) انشجویان برای تشکیل پرونده جدید باید سه مدرک 1- سند تعهد محضری 2- تکمیل شده فرم مشخصات و 3- کپی حکم کارگزینی را به وسیله پست پیشتاز به آدرس پستی دانشگاه ارسال کنند و در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس:  www.bp.swf.ir  ثبت نام کنند. آدرس دانشگاه بجنورد برای ارسال مدارک وام: خراسان شمالی - شهر بجنورد - کیلومتر 4 جاده بجنورد به اسفراین - دانشگاه بجنورد - اداره خدمات رفاهی و دانشجویی کد پستی 9453155111
اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص ثبت نام وام های صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به ابلاغ بخش نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان شروع ثبت نام وام ها در پورتال دانشجویی صندوق رفاه www.bp.swf.ir از تاریخ 1399/07/30 می باشد. همچنین تغییراتی در تعاریف وام ها و رویدادهای مورد نظر، مبالغ و تنظیم سند تعهد محضری به وجود آمده که خلاصه آن از این قرار است:
1- در صورت ابلاغ اعتبار کافی مبالغ وام تحصیلی با توجه به مقطع تحصیلی دانشجو از یک میلیون و پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان متغییر است.
2- برای دریافت وام ضروری سقف تعیین شده و برای مقاطع کارشناسی و دکتری تخصصی 8 میلیون تومان و برای کارشناسی ارشد 6 میلیون تومان خواهد بود.
3- رویدادهای وام ضروری تغییر کرده و مواردی از جمله رویدادهای موارد خاص (تولد فرزند - فوت پدر، مادر،همسر یا فرزند دانشجو - دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات - مورد ابتلا به بیماریهای خاص و پر هزینه دانشجو یا اعضای تحت تکفل) حداکثر تا ٩ ماه پس از وقوع رویداد، حوادث و بلایای طبیعی حداکثر تا ٩ ماه پس از حادثه، دانشجویان توانخواه حداکثر تا ٩ ماه پس از صدور تاییدیه نهاد حمایتی، مورد دانشجویان برتر حداکثر تا ٦ ماه پس از دریافت مدرک مربوطه، دانشجویان قهرمان ورزشی حداکثر تا ٦ ماه پس از دریافت مدرک قهرمانی  و رویداد ازدواج حداکثر تا ١٨ ماه پس از تاریخ عقد به آن اضافه و رویدادهایی مثل خرید وسایل کمک آموزشی، عینک طبی و خرید کتب تخصصی مقاطع تحصیلات تکمیلی از آن حذف شده است.
توجه : کلیه ی رویدادهای وام ضروری و تاریخهای فوق باید مربوط به دوران دانشجویی  در مقطع فعلی دانشجو باشد.
4- برای تشکیل پرونده جدید که نیاز به سند تعهد محضری دارد فرم جدیدی طراحی شده که در بخش مدیریت امور دانشجویی ( فرم ها) قرار گرفته است. (تنظیم سند با متن قبلی از مهرماه سال جاری نامعتبر است.دانشجویانی که قبلاً تشکیل پرونده داده و سند تعهد دارند نیاز به تنظیم مجدد آن ندارند)
انشجویان برای تشکیل پرونده جدید باید سه مدرک 1- سند تعهد محضری 2- تکمیل شده فرم مشخصات و 3- کپی حکم کارگزینی را به وسیله پست پیشتاز به آدرس پستی دانشگاه ارسال کنند و در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس: www.bp.swf.ir ثبت نام کنند.
آدرس دانشگاه بجنورد برای ارسال مدارک وام: خراسان شمالی - شهر بجنورد - کیلومتر 4 جاده بجنورد به اسفراین - دانشگاه بجنورد - اداره خدمات رفاهی و دانشجویی کد پستی 9453155111