اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص اعلام اسامی دانشجویان دارای اولویت اسکان در سراهای دانشجویی پردیس برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-99


به اطلاع دانشجویان متقاضی سرا برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 که فرم درخواست سرا را تکمیل نموده بودند ، می رساند؛ با بررسی های صورت گرفته، اسامی دانشجویان دارای اولویت مشخص و از طریق  فایل های زیر اطلاع رسانی می گردد.   موارد زیر نیز برای راهنمایی بیشتر به اطلاع می رسد:   1-     تعیین اتاق در سرای پردیس دختران از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 5 تیرماه شروع می شود و دانشجویان می توانند با مراجعه به اتاق سرپرستی سرای پردیس نسبت به تعیین اتاق خود اقدام نمایند. در صورتی که 6 نفر از دانشجویان متقاضی اسکان در یک اتاق باشند یک نفر به نمایندگی فرم مربوط را تکمیل می کند. در صورتی که یک اتاق به صورت کامل توسط دانشجویان درخواست نشود، اتاق بندی از طرف سرپرستان سرا انجام می گیرد.   2-     در سرای پردیس پسران اتاق بندی در ابتدای شروع سال تحصیلی آینده ( شهریورماه) انجام می گیرد.   3-     زمان واریز اجاره بها از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir   در شهریورماه است. مبلغ اجاره و مهلت واریز متعاقباً اعلام می شود.   4-     اسامی دانشجویان نخبه (علمی، فرهنگی، قرانی، ورزشی) و همچنین دانشجویان دارای شرایط خاص (تحت پوشش نهادهای حمایتی و معرفی شده از سوی مرکز مشاوره و بهداشت) در فهرست اعلامی نیست و متعاقباً اعلام می گردد.   مشخصات سراهای دانشجویی غیر دولتی مورد تائید شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی نیز به زودی اعلام می گردد. دانلود فایل شماره دانشجویی دختران  دانلود فایل شماره دانشجویی پسران
به اطلاع دانشجویان متقاضی سرا برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 که فرم درخواست سرا را تکمیل نموده بودند ، می رساند؛
با بررسی های صورت گرفته، اسامی دانشجویان دارای اولویت مشخص و از طریق  فایل های زیر اطلاع رسانی می گردد.
 
موارد زیر نیز برای راهنمایی بیشتر به اطلاع می رسد:
 
1-     تعیین اتاق در سرای پردیس دختران از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 5 تیرماه شروع می شود و دانشجویان می توانند با مراجعه به اتاق سرپرستی سرای پردیس نسبت به تعیین اتاق خود اقدام نمایند. در صورتی که 6 نفر از دانشجویان متقاضی اسکان در یک اتاق باشند یک نفر به نمایندگی فرم مربوط را تکمیل می کند. در صورتی که یک اتاق به صورت کامل توسط دانشجویان درخواست نشود، اتاق بندی از طرف سرپرستان سرا انجام می گیرد.
 
2-     در سرای پردیس پسران اتاق بندی در ابتدای شروع سال تحصیلی آینده ( شهریورماه) انجام می گیرد.
 
3-     زمان واریز اجاره بها از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir  در شهریورماه است. مبلغ اجاره و مهلت واریز متعاقباً اعلام می شود.
 
4-     اسامی دانشجویان نخبه (علمی، فرهنگی، قرانی، ورزشی) و همچنین دانشجویان دارای شرایط خاص (تحت پوشش نهادهای حمایتی و معرفی شده از سوی مرکز مشاوره و بهداشت) در فهرست اعلامی نیست و متعاقباً اعلام می گردد.
 
مشخصات سراهای دانشجویی غیر دولتی مورد تائید شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی نیز به زودی اعلام می گردد.