اطلاعیه مهم اداره خدمات رفاهی و دانشجویی در خصوص دانشجویان نو ورود و دیگر دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی


    دانشجویان گرامی، در صورت نیاز مالی و تمایل به گرفتن وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان موارد زیر را به دقت مطالعه کنید. 1- وام های صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان مستعد کم برخوردار پرداخت می شود. این تسهیلات قرض الحسنه بوده و بازپرداخت آن با کارمزد 4 درصد محاسبه می شود. 2- نحوه دریافت وام منوط به داشتن پرونده وام و ثبت درخواست وام در ابتدای هر ترم است. 3- نحوه بازپرداخت وام، عودت 10 درصد مجموع وام های دریافتی به صورت نقدی در هنگام فارغ التحصیلی و پرداخت مابقی آن در 60 قسط است. 4- شروع اقساط برای دانشجویان 9 ماه پس از فارغ التحصیلی بوده و اگر دانشجوی پسر مشمول خدمت مقدس سربازی باشد 24 ماه نیز به این مدت افزوده می شود. ??مراحل و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده: 1- دانشجوی  متقاضی در ابتدای  کار باید برای ثبت نام به سامانه پورتال دانشجویی صندوق به آدرس  www.bp.swf.ir  مراجعه کند و پس از تکمیل فرم ثبت نام منتظر تایید فرم از سوی اداره خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه بماند. 3- پس از تایید فرم ثبت نام از طرف اداره خدمات رفاهی، دانشجو باید جهت ارسال پستی مدارک تشکیل پرونده وام اقدام کند. مدارک ارسالی شامل اصل سند تعهد محضری، تکمیل شده فرم مشخصات و کپی حکم کارگزینی ضامن است. سند تعهد در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کشور تنظیم می شود. سند تعهد با حضور دانشجو و یک ضامن که باید کارمند رسمی و یا پیمانی یکی از ادارات دولتی باشد تنظیم می شود. در تکمیل فرم مشخصات با توجه به واریز وام ها به حساب های بانک تجارت لازم است دانشجو از قبل به نام خود افتتاح حساب نموده و شماره حساب خود را در قسمت مربوطه درج نماید. فتوکپی از حکم کارگزینی و یا استخدامی ضامن باید مربوط به آخرین حکم باشد و تنظیم سند با ضامن بازنشسته مورد قبول نیست. آدرس دانشگاه برای ارسال مدارک: ?? خراسان شمالی - شهر بجنورد - کیلومتر ۴ جاده بجنورد به اسفراین - دانشگاه بجنورد - اداره خدمات رفاهی و دانشجویی کد پستی ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱ فرم های جدید تنظیم سند تعهد و مشخصات نیز در بخش ایین نامه ها و فرم های مدیریت امور دانشجویی   اداره خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه بجنورد - 12 آبان 1399

 

 
دانشجویان گرامی، در صورت نیاز مالی و تمایل به گرفتن وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان موارد زیر را به دقت مطالعه کنید.
1- وام های صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان مستعد کم برخوردار پرداخت می شود. این تسهیلات قرض الحسنه بوده و بازپرداخت آن با کارمزد 4 درصد محاسبه می شود.
2- نحوه دریافت وام منوط به داشتن پرونده وام و ثبت درخواست وام در ابتدای هر ترم است.
3- نحوه بازپرداخت وام، عودت 10 درصد مجموع وام های دریافتی به صورت نقدی در هنگام فارغ التحصیلی و پرداخت مابقی آن در 60 قسط است.
4- شروع اقساط برای دانشجویان 9 ماه پس از فارغ التحصیلی بوده و اگر دانشجوی پسر مشمول خدمت مقدس سربازی باشد 24 ماه نیز به این مدت افزوده می شود.
??مراحل و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده:
1- دانشجوی  متقاضی در ابتدای  کار باید برای ثبت نام به سامانه پورتال دانشجویی صندوق به آدرس www.bp.swf.ir مراجعه کند و پس از تکمیل فرم ثبت نام منتظر تایید فرم از سوی اداره خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه بماند.
3- پس از تایید فرم ثبت نام از طرف اداره خدمات رفاهی، دانشجو باید جهت ارسال پستی مدارک تشکیل پرونده وام اقدام کند. مدارک ارسالی شامل اصل سند تعهد محضری، تکمیل شده فرم مشخصات و کپی حکم کارگزینی ضامن است. سند تعهد در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کشور تنظیم می شود. سند تعهد با حضور دانشجو و یک ضامن که باید کارمند رسمی و یا پیمانی یکی از ادارات دولتی باشد تنظیم می شود. در تکمیل فرم مشخصات با توجه به واریز وام ها به حساب های بانک تجارت لازم است دانشجو از قبل به نام خود افتتاح حساب نموده و شماره حساب خود را در قسمت مربوطه درج نماید.
فتوکپی از حکم کارگزینی و یا استخدامی ضامن باید مربوط به آخرین حکم باشد و تنظیم سند با ضامن بازنشسته مورد قبول نیست.
آدرس دانشگاه برای ارسال مدارک:
?? خراسان شمالی - شهر بجنورد - کیلومتر ۴ جاده بجنورد به اسفراین - دانشگاه بجنورد - اداره خدمات رفاهی و دانشجویی کد پستی ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱
فرم های جدید تنظیم سند تعهد و مشخصات نیز در بخش ایین نامه ها و فرم های مدیریت امور دانشجویی
 
اداره خدمات رفاهی و دانشجویی دانشگاه بجنورد - 12 آبان 1399