اطلاعیه معاونت فرهنگی و دانشجویی در خصوص تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان


  به اطلاعیه دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به شروع فرایند سیزدهمین دوره  انتخابات شورای صنفی دانشجویان و به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان شرکت کننده مهلت نام نویسی از داوطلبان تا روز چهارشنبه 15 آبان ماه تمدید گردید. انتخابات نیز در روز یکشنبه 26 آبان ماه برگزار می شود. دانشجویان متقاضی عضویت در شورای صنفی می‌توانند جهت ثبت نام در ساعات اداری (15:30 – 7:30 ) به اتاق امور دانشجویی نزد آقای صمدی کاظمی مراجعه نمایند. انتخابات به صورت حضوری و در مکان غرفه نمایشگاه (مابین دانشکده های فنی 1 و 2) برگزار می گردد.

 

به اطلاعیه دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به شروع فرایند سیزدهمین دوره  انتخابات شورای صنفی دانشجویان و به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان شرکت کننده مهلت نام نویسی از داوطلبان تا روز چهارشنبه 15 آبان ماه تمدید گردید. انتخابات نیز در روز یکشنبه 26 آبان ماه برگزار می شود.
دانشجویان متقاضی عضویت در شورای صنفی می‌توانند جهت ثبت نام در ساعات اداری (15:30 – 7:30 ) به اتاق امور دانشجویی نزد آقای صمدی کاظمی مراجعه نمایند. انتخابات به صورت حضوری و در مکان غرفه نمایشگاه (مابین دانشکده های فنی 1 و 2) برگزار می گردد.