اطلاعیه در خصوص هفته گرامیداشت سراهای دانشجویی


با توجه به شروع هفته سراهای دانشجویی از روز شنبه (7تا13 اردیبهشت) علاوه بر برنامه هایی که دانشگاه ها اجرا می کنند، برنامه های پیشنهادی زیر در سراهای دانشجویی غیردولتی اجرا شود: 1- چاپ و نصب تعدادی پوستر هفته سراها در قطع a3 و رنگی 2- اجرای برنامه یا جشنی شاد و مفرح در سرا با دعوت و حضور مسئولان دانشگاه ها 3- حضور در تمامی اتاق ها، دیدار با دانشجویان و پذیرایی با شیرینی و آبمیوه از دانشجویان 4- همکاری با مسئولان مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه در انتخاب اتاق های نمونه و تهیه هدیه ای برای اعضای این نوع اتاق ها 5- تقدیر از سرپرستان و دیگر نیروهای شاغل در سرا با اهدای هدیه ضمناً از مراسم فوق فیلم و عکس تهیه و در پایان هفته سراهای دانشجویی به دانشگاه ارسال شود.
با توجه به شروع هفته سراهای دانشجویی از روز شنبه (7تا13 اردیبهشت) علاوه بر برنامه هایی که دانشگاه ها اجرا می کنند، برنامه های پیشنهادی زیر در سراهای دانشجویی غیردولتی اجرا شود:
1- چاپ و نصب تعدادی پوستر هفته سراها در قطع a3 و رنگی
2- اجرای برنامه یا جشنی شاد و مفرح در سرا با دعوت و حضور مسئولان دانشگاه ها
3- حضور در تمامی اتاق ها، دیدار با دانشجویان و پذیرایی با شیرینی و آبمیوه از دانشجویان
4- همکاری با مسئولان مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه در انتخاب اتاق های نمونه و تهیه هدیه ای برای اعضای این نوع اتاق ها
5- تقدیر از سرپرستان و دیگر نیروهای شاغل در سرا با اهدای هدیه
ضمناً از مراسم فوق فیلم و عکس تهیه و در پایان هفته سراهای دانشجویی به دانشگاه ارسال شود.