اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه روز دوشنبه 21 آبان 1397 از ساعت 9 تا 17 در محل غرفه نمایشگاه (واقع در حدفاصل دانشکده‌های فنی 1 و 2) برگزار می گردد. در این انتخابات 9 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل انتخاب خواهند شد. اسامی داوطلبین این دوره به این شرح می باشد:   1- محمد حسین باقری - صنایع 95 2- محمد حاچمی - زبان انگلیسی 95 3- محمود حاتمی -برق 95 4- پروین حسین نژاد مکانیک 95 5- علی خالو محمدی - مدیریت بازرگانی 96 6- ابوالفضل خوشبخت نیا - عمران 96 7- مهدی رازقی - نقشه برداری 95 8- علی زمانی - زبان روسی 96 9- سید مصطفی زین الدین - صنایع 95 10- عارفه شریعتی - روانشناسی 95 11- مسعود صادقی - مکانیک 94 12- محبوبه صدیقی راز - عمران 95 13- محمد صادق فدایی - صنایع 95 14- فاطمه قره چورلو  - روانشناسی 95 15- محیا قویدل - شهرسازی 95 16- امین قیامی - مکانیک 96 17- زهرا مؤتمنی - علوم کامپیوتر 96 18- سارا ناصری  - حقوق 95 19- علیرضا نوروزی مقدم تاج الدین -  زبان انگلیسی 96   کمیته اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد  
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:
دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه روز دوشنبه 21 آبان 1397 از ساعت 9 تا 17 در محل غرفه نمایشگاه (واقع در حدفاصل دانشکده‌های فنی 1 و 2) برگزار می گردد. در این انتخابات 9 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل انتخاب خواهند شد. اسامی داوطلبین این دوره به این شرح می باشد:
 
1- محمد حسین باقری - صنایع 95
2- محمد حاچمی - زبان انگلیسی 95
3- محمود حاتمی -برق 95
4- پروین حسین نژاد مکانیک 95
5- علی خالو محمدی - مدیریت بازرگانی 96
6- ابوالفضل خوشبخت نیا - عمران 96
7- مهدی رازقی - نقشه برداری 95
8- علی زمانی - زبان روسی 96
9- سید مصطفی زین الدین - صنایع 95
10- عارفه شریعتی - روانشناسی 95
11- مسعود صادقی - مکانیک 94
12- محبوبه صدیقی راز - عمران 95
13- محمد صادق فدایی - صنایع 95
14- فاطمه قره چورلو  - روانشناسی 95
15- محیا قویدل - شهرسازی 95
16- امین قیامی - مکانیک 96
17- زهرا مؤتمنی - علوم کامپیوتر 96
18- سارا ناصری  - حقوق 95
19- علیرضا نوروزی مقدم تاج الدین -  زبان انگلیسی 96
 
کمیته اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد