اطلاعیه بازدید کارشناس بهداشت از سراهای دانشجویی


به اطلاع مسئولین سراهای دانشجویی می‌رساند، با توجه به هماهنگی صورت گرفته، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد (خانم غفاری) از سراها بازدید و در صورت لزوم به منظور پیشگیری از مشکلات بهداشتی، موارد مورد نیاز برای اصلاح را ابلاغ خواهند کرد. در این صورت مسئولین محترم سراها باید حداکثر تا ۱۰ آبان ماه نسبت به رفع موارد ابلاغی اقدام نمایند.

به اطلاع مسئولین سراهای دانشجویی می‌رساند، با توجه به هماهنگی صورت گرفته، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد (خانم غفاری) از سراها بازدید و در صورت لزوم به منظور پیشگیری از مشکلات بهداشتی، موارد مورد نیاز برای اصلاح را ابلاغ خواهند کرد. در این صورت مسئولین محترم سراها باید حداکثر تا ۱۰ آبان ماه نسبت به رفع موارد ابلاغی اقدام نمایند.