اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص ثبت نام وام حوادث غیر مترقبه ویژه دانشجویان مناطق سیل زده


به اطلاع  کلیه دانشجویان روزانه آسیب دیده از مناطق سیل زده سال 98 می رساند، برای ارایه درخواست وام حوادث غیرمترقبه از تاریخ 98/3/21 لغایت 98/4/10 به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.   مدارک لازم برای ارایه درخواست وام:   1- داشتن پرونده وام یا تشکیل آن 2- ارائه نامه فرمانداری یا استانداری از مناطق سیل زده سال 98  
به اطلاع  کلیه دانشجویان روزانه آسیب دیده از مناطق سیل زده سال 98 می رساند، برای ارایه درخواست وام حوادث غیرمترقبه از تاریخ 98/3/21 لغایت 98/4/10 به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.
 
مدارک لازم برای ارایه درخواست وام:
 
1- داشتن پرونده وام یا تشکیل آن
2- ارائه نامه فرمانداری یا استانداری از مناطق سیل زده سال 98