اسامی داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه اعلام شد


  اطلاعیه مهم در مورد ادامه روند انتخابات شورای صنفی دانشجویان: به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، اسامی داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی به شرح جدول زیر می باشد. انتخابات در دو روز 10 و 11 دی ماه و از طریق سامانه جامع آموزش (گلستان) برگزار می شود.  

 

اطلاعیه مهم در مورد ادامه روند انتخابات شورای صنفی دانشجویان:
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، اسامی داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی به شرح جدول زیر می باشد. انتخابات در دو روز 10 و 11 دی ماه و از طریق سامانه جامع آموزش (گلستان) برگزار می شود.