گزارش برگزاری مسابقات فوتبال دستی دانشجویان دختر

 

مسابقات فوتبال دستی دانشجویان دختر دانشگاه

(زمستان 1396)

 

توضیحات: مسابقات فوتبال دستی درون خوابگاهی دختران دانشجو با حضور 16 نفر از دانشجویان در تاریخ 96/12/18 در محوطه خوابگاه مصلی نژاد، به صورت دو حذفی برگزار گردید. در پایان مسابقات به ورزشکاران  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

جدول و نتایج مسابقات

 

مقامهای کسب شده

زهره خسروی پور

مهدیه شفیعی

فاطمه امانی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

 

سرپرست اجرایی

کادر داوری و اجرایی

سیده لیلا دلقندی

محدثه شادمان- فائزه غلامی

 

تصاویر مسابقات