فراخوان شرکت در مسابقات مهیج فوتبال حبابی ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی به مناسبت روز سلامت

 اداره تربیت بدنی و فوق برنامه در نظر دارد برای اولین بار مسابقات مهیج فوتبال حبابی را به مناسبت روز سلامت ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی با همکاری هیات ورزش های همگانی خراسان شمالی، برگزار نماید. 

آقایان: یک شنبه (02/02/1397)  ساعت 11:30 الی 13 در محل زمین چمن مصنوعی

بانوان:روز چهارشنبه (29/01/1397)  ساعت 11:30 الی 13 در محل سالن ورزشی سالوک