درخشش خانم توکلی و کسب مقام اول ،خانم آبخو و کسب مقام سوم در اولین دوره مسابقات استخری منجیان غریق

اولین دوره مسابقات نجات غریق استخری در روز شنبه 96/12/12 در محل استخر ایثار برگزار گردید که در این دوره منجیان از 6 استخر متشکل از 4 شهرستان شامل شهرستانهای شیروان بجنورد آشخانه و اسفراین شرکت نمودند از هر استخر4 منجی اجازه شرکت در مسابقات را داشتند که جمعا 24 منجی در این دوره حضور داشتند. و دو نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد خانمها ساناز توکلی موفق به کسب مقام اول و خانم نادیا ابخو موفق به کسب مقام سوم گردیدند.نفرات اول این مسابقات در نیمه دوم فروردین ماه به مسابقات کیش اعزام خواهند شد.