تمرینات تیم فوتسال پسران جهت اعزام به مسابقات منطقه 9 کشور

 تمرینات تیم فوتسال دانشگاه جهت اعزام به مسابقات منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی دوشنبه ها ساعت 20:30 در مجوعه ورزشی سالوک به مربیگری آقای خراسانی برگزار میگردد. علاقه مندان میتوانند چنانچه در سطح مسابقات منطقه می باشند در تمرینات تیم جهت انتخاب تیم دانشگاه حضور یابند.