اعلام اسامی دانشجویان در اولویت اسکان در سراهای دانشجویی پردیس و دکتر امید و نحوه پرداخت اجاره بهای نیمسال دوم 97-96

به اطلاع می رساند فهرست شماره دانشجویی متقاضیان دارای اولویت اسکان در سراهای دانشجویی پردیس و دکتر امید (مصلی نژاد) به شرح زیر است. دانشجویانی که در اولویت اسکان قرار گرفته اند از تاریخ 96/11/01  الی 96/11/14 نسبت به پرداخت اجاره بهای خود اقدام نمایند.
دانشجویان به نکات مهم زیر توجه داشته باشند:
1-  پرداخت اجاره‌ بهای سرای دانشجویی پسران و دختران پردیس اینترنتی و از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.bp.swf.ir  و پرداخت اجاره بهای سرای دانشجویی دکتر امید (مصلی نژاد) به صورت حضوری و با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی امکان پذیر است. جهت سهولت در کار، شماره حساب بین بانکی (شبا) واریز اجاره‌بهاء نیز برای پرداخت از شعب بانکی داخل دانشگاه در انتهای اطلاعیه تقدیم می گردد.
2-  میزان اجاره بهای نیمسال دوم 97-96 سراهای دانشجویی  پردیس مبلغ  1/787/112 ریال و سرای دانشجویی دکتر امید 3/800/000 ریال می باشد.
3-  وجه پرداختی بابت اجاره بهاء به هیچ وجه عودت داده نمی شود.
4-  دانشجویانی که اجاره بهای خود را اینترنتی پرداخت می‌کنند از پرداخت خود اطمینان حاصل نمایند و از پرداخت مجدد اجاره بهاء جداً خودداری نمایند.
5-  در صورت عدم واریز اجاره بها در موعد مقرر دیگر دانشجویان متقاضی جایگزین خواهند شد.
•  شماره حساب واریز اجاره بهای سرای دانشجویی دکتر امید ( مصلی نژاد ) 2178711812004 نزد بانک ملی شعبه
مرکزی بجنورد می باشد. شماره شبای این حساب 410170000002178711812004 است.