اطلاعیه ثبت نام کار دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی کاردانشجویی می رساند ثبت نام کاردانشجویی وحل تمرین برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 آغاز شد.

مراحل ثبت نام به شرح زیر است:

1. مراجعه به واحدهای مورد نظر (کتابخانه، مرکز مشاوره، نهاد رهبری، امور دانشجویی، اداره تربیت بدنی، امور کلاس های دانشکده ها، آزمایشگاه ها، گروه های آموزشی)

2. دریافت فرم کاردانشجویی از انتشارات دانشگاه (جناب باجه بانک) و تکمیل آن

3. گرفتن امضای مسئول یا استاد مربوطه

4. گرفتن امضای مسئول کمیته انضباطی آقای قربانپور (دانشکده علوم انسانی، اداره امور دانشجویی، اتاق شماره 102)

5. تحویل فرم کاردانشجویی به مهندس بی غم (سازمان مرکزی، طبقه 2 اتاق 314)

 

جهت دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.