نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری مسابقات هندبال درون دانشگاهی ویژه دختران و پسران

 

جدول مسابقات هندبال درون دانشگاهی دختران

ساعت برگزاری

مسابقات

زمان برگزاری بازی ها

13-11:30

 

تربیت بدنی 93 هیئت المهدی

بازی های دوراول

شنبه 25/9/1396

19-17:30

تربیت بدنی95- تربیت بدنی94

12:10-11:30

تربیت بدنی 93 - هزار دستان

بازی های دوردوم

شنبه 2/10/1396

13-12:10

تربیت بدنی 94 - هیئت المهدی

11-10

تربیت بدنی95- هیئت المهدی

بازی های دورسوم

پنج شنبه 7/10/1396

12-11:10

تربیت بدنی94- هزار دستان

14-13

تربیت بدنی 94- تربیت بدنی 93

15-14

تربیت بدنی 95- هزار دستان

12:10-11:30

هزار دستان - هیئت المهدی

 

بازی های دورچهارم

شنبه 9/10/1396

13-12:10

تربیت بدنی93 - تربیت بدنی95